Behandelmethodes

Centraal als behandelmethode staat voor mij het therapeutisch gesprek in combinatie met:

1. Psychometreren: Door mijn fijngevoeligheid kan ik me afstemmen op anderen. Hierdoor krijg ik beelden, gevoelens, signalen over de klachten van de cliënt. (deze methode gebruik ik altijd!)

2. Magnetiseren: Een manier om energieën weer in beweging te brengen. Hierdoor worden processen die vast zijn komen te zitten weer in beweging gebracht en wordt op deze manier aan de klacht gewerkt. (let wel: er kan niets op gang worden gebracht dat niet onbewust al aanwezig is!)

Dit zijn methodes die ik bij de ANZN heb mogen ontwikkelen. De ANZN is een door zorgverzekeraars erkende opleiding. Dit maakt dat ik voor deze werkwijze door meerdere zorgverzekeraars vergoed wordt.

Verdere ondersteunende methodes, die ik eventueel apart zou kunnen inzetten, zijn:

3. Opstellingen en Systemisch Werken: In mijn werk als energetisch therapeut is mij zeer duidelijk geworden hoeveel invloed het systeem waar we in leven, werken, of vandaan komen, heeft op onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. Ik ben dan ook heel blij dat ik de opleiding tot Opstellingen en Systemisch Werken heb gevolgd en deze methode ook kan inzetten in de praktijk individueel, en in groepsverband tijdens Opstellingen met representanten.

4. Bloesemremedies: Een hulpmiddel om de processen die er zijn te ondersteunen en te verzachten (bloemen hebben een genezende kracht die via de bloesemremedies gebruikt kunnen worden).

5. Kleuren: Ook hiermee worden processen ondersteund, verzacht en in gang gezet. Bewust met keuren omgaan heeft een positief effect op je welbevinden. Iedere kleur heeft zijn eigen betekenis en kracht (je kunt dit elders op de site uitgebreid lezen).

6. Creatieve Kunstzinnige Vorming: Door het gebruik van tekentherapie, kan er verheldering komen in eigen processen. Vervolgens kan er aan de verwerking hiervan gewerkt worden.

7. Massages: Door middel van massages kunnen vastzittende processen losgemaakt worden in het lichaam. Als weldaad voor het lichaam en ter ondersteuning van de geest.

8. Celzouten: Ondersteunen en aanvullen van tekorten aan mineralen op celniveau. Jarenlange opgebouwde tekorten kunnen blijvende lichamelijke klachten veroorzaken. Door het gebruik van celzouten kan er weer aanvulling plaatsvinden en dus herstel.

9. Voeding: Klachten kunnen ook hun oorzaak hebben liggen in een niet juist gebruik van voeding. Sommige mensen zijn gevoelig voor bepaalde voedingsstoffen zonder zich dat bewust te zijn. Verandering/aanpassing van voedingsgewoontes kunnen grote positieve veranderingen teweeg brengen.